Her er Petrus

Petrus er en matgal valp. Han trenger å komme til en truglad familie.